Många strävar efter den perfekta idyllen. En trädgård där evig skönhet råder…en trädgård som inte kräver någon skötsel.

Men kliv ut ur drömmen och in i verkligheten. En trädgård kräver, liksom barn, hus och hem, omsorg och energi,ofta hårt fysiskt arbete vid både anläggning och när den skall tas om hand.

En välutbildad och erfaren trädgårdsarkitekt kan dock hjälpa dig att utforma din trädgård på ett sådant sätt att den blir så lättskött som möjligt. Trädgårdsarkitekten har en förståelse för hur en trädgård fungerar, hur växter beter sig och vilken miljö växter behöver. En trädgårdsarkitekt som i grund och botten är trädgårdsmästare har som ambition att skapa så vackra och lättskötta miljöer som möjligt utifrån de givna förutsättningarna och en given budget.

Trädgårdsdesign är ett estetiskt yrke och det är därför viktigt att ha blick för vad man håller på med. Lägg därtill en känsla för proportioner och sinne för rummet, känsla för klimat och ekologi och en insikt om vilken roll fasta strukturer spelar….då får du en riktigt bra trädgårdsarkitekt.