Växter är som människor – alla är vi olika. Vi ser olika ut, har olika egenskaper, gillar olika saker och trivs i olika sällskap. Precis så är det med växter. Därför är det oerhört viktigt att rätt växt hamnar på rätt plats, i rätt sällskap och i rätt sammanhang….helt och hållet utefter sina krav på livsmiljö. En växt på rätt plats utvecklas väl och blir precis så vacker som tänkt är.

Lär känna din jord! Är den sandig eller lerig? Lätt eller tung? Genomsläpplig eller vattenhållande? Basisk eller sur? Svaren på frågorna avgöra växtval.

Lär känna din trädgårds förutsättningar! Ljust eller mörkt? Full sol eller skugga? Vindpinat eller välskyddad? Havsnära eller inland? Zon 1 eller 4? Svaren på frågorna avgör vilka växter som är lämpliga!

Verkar det svårt? Ja det är svårt. Men en trädgårdsarkitekt förstår sig på jorden vet hur och varför växter slår rot och gror. Trädgårdsarkitekten vet vilken växt som trivs var och tillsammans med vilka växtkompisar. Vill du ha hjälp med växtval eller inköp av växter? Då fixar jag det!