Du är här: Hem Tjänster Formgivning av Trädgård och Utemiljö Trädgårdsplan Bas

Trädgårdsplan Bas

Trädgårdsplan Bas är ett bra alternativ om du vill ha en plan att själv arbeta vidare med som underlag vid egen anläggning av trädgården. Den är till för hemmafixaren som har lusten och inte tummen mitt i handen men inte helt gröna fingrar.

  • Du får en skalenlig trädgårdsritning som illustrerarar trädgårdens olika rum, funktioner och ytor.
  • Växtförslag med svenska namn.
  • På ritningen planeras sittplatser, altaner, gångar, gräsytor, köksträdgård, lekytor, spaljé, plank, pergola, förråd, växthus, pool mm – allt utifrån era önskemål och behov.
  • Förslag till material men materialval och utformning av konstruktioner gör du själv.
  • Förslag på belysning

Besöket tar 1-2 timmar och då går vi igenom trädgården, önskemål och Checklistan. Vi diskuterar färg och form och stil, placeringar av växter samt skötselnivå. Vi pratar även om vad det får kosta och vilken budget som finns för trädgården. Ni förbereder er genom att ha en skalenlig (1:100) ritning över den befintliga trädgården och fylla i Checklistan. När ni godkänt offerten startar jag mitt ritarbete.

  • Du får ett första utkast via post eller digitalt där du har möjlighet att göra revidering eller tillägg innan ritningen färdigställs. Det är viktigt att du går igenom detta noga och kommer med synpunkter då detta sedan ligger till grund för slutresultatet.
  • Trädgårdsplan Bas skickas färdig i pappersformat.

Pris fås vid förfrågan. Resekostnad och milersättning tillkommer.

OBS! Denna ritning är ej lämplig som bygghandling.