Jag tjatar alltid om att vattna men inte utan anledning. Torka är det främsta hotet mot allt som växer, även trädgårdens växter. Särskilt viktigt är det att tänka på bevattning när växterna är nyplanterade och året därefter.

Tänk också på att hålla områden kring nyplanterade växter gräs och ogräsfria. Rabattens objudna gäster stjäl både vatten, näring och ljus från det som skall växa där.